Skip to content

AD "Vodovod i komunalije" Kvalitet vode

Kvalitet vode

Voda je najvažniji faktor u nastajanju života. Čak je 80% Zemljine površine pokriveno vodom, a naše tijelo je sadrži još više – 90%. Posljednji podaci pokazuju da je svega 1% pitke vode na Zemlji ispravno i potpuno neškodljivo za čovjeka. Pravilan unos vode u organizam osigurava zdraviji život, jer se tako podstiče probava, čišćenje organizma, rasterećuju bubrezi, jačaju srce i krvotok, povećava koncentracija i radna sposobnost. Osim pravilnog unosa važan je i pravilan odabir vode.

glass
voda_img

Sistematska (redovna) kontrola vode za piće vrši se u laboratoriju AD „Vodovod i Komunalije“ Zvornik, koji na osnovu višedecenijskog iskustva i visoko obučenog kadra detaljno provodi analize. Pored navedene sistematske kontrole, osnovni pregled vode za piće vrši JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE-REGIONALNI CENTAR ZVORNIK, a periodični pregled vode za piće vrši JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE- BANJA LUKA.
Osnovni pregled vode za piće vrši se jednom mjesečno, dok periodični pregled jednom godišnje sa više različitih mjesta na vodovodnoj mreži, a u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjene za ljudsku potrošnju Sl. Glasnik Republike Srpske 88/17.
Programska šema se pravi tako da se pokrije cjelokupni vodovodni sistem, pri čemu se vodi računa da se uzimaju uzorci u blizini objekata sa velikom potrošnjom; to su škole, bolnica, centralni dio grada, cijevi glavnog vodovoda prema pojedinim naseljima itd.
Voda iz vodovodnog sistema je umjereno tvrda. PH vrijednost analiziranih uzoraka kreće se 7,1 – 7,5 (mjera kiselosti-bazičnosti nekog rastvora).

NAPOMENA

U javni vodovodni sistem grada Zvornika nikada se ne upušta voda koja nije sanitarno-higijenski i zdravstveno ispravna.