Skip to content

AD "Vodovod i komunalije" Javne nabavke

Završene javne nabavke

Direktni sporazum

– Jonoizmenjivač

 

Direktni sporazum

– Remont električnih čistača

kanalizacionih cijevi

Direktni sporazum

– Materijal za izradu namještaja

za potrebe opremanja kancelarija

Pregovarački postupak bez objave

obavještenja o javnoj nabavci

– Teretno vozilo kamion sandučar (polovno)