Skip to content

Prijava kvara na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

Poštovani korisnici usluga AD „VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik, kvarove na mreži možete prijaviti putem telefona na broj 056/210-234 kao i putem e-maila na adresu: vodovodikomunalije@teol.net.

Da bi Vaša prijava bila uspješno realizovana potrebno je proslijediti sledeće podatke:

– Ime i prezime
– Kontakt telefon
– Tačnu adresu kvara
– Kratak opis kvara.

Hvala na saradnji!

vodovod_mreza

Prijava kvara Popunite obrazac za prijavu kvara