Skip to content

AD "Vodovod i komunalije" O nama

Ukratko o preduzeću

Početak aktivnosti AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik vezan je za 1974. godinu kada je na osnovu Odluke o spajanju Komunalnog građevinskog zanatskog preduzeća ,,Mladost“ Zvornik od 15. novembra 1974. godine, i Odluke o spajanju Organizacije za stanovanje, projektovanje i prostorno uređenje ,,Stanoinvest“ Zvornik od 24. decembra 1974. godine, nastala Radna organizacija za komunalno građevinsku djelatnost ,,25 Novembar“ sa p.o. Zvornik, sa sjedištem u Ulici Filipa Kljajića broj 56. Poslije nekoliko statusnih promjena, 03. jula 2007. godine preduzeće dobija sadašnje ime – AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik.

advikuprava

Društvo danas zapošljava oko 150 radnika čiji je prvenstveni zadatak da građanima, privrednim subjektima i javnim ustanovama obezbijede i isporuče potrebne količine pitke vode, te da održavaju higijenu na gradskim ulicama, sakupljaju i deponuju čvrsti komunalni otpad.
Preduzeće raspolaže  količinama vode dovoljnim da se zadovolje potrebe na području čitave opštine Zvornik a trenutno je organizovanim vodosnabdjevanjem obuhvaćeno oko 75 odsto njene teritorije, te je krajnji cilj da ovaj vid snabdjevanja vodom učini dostupnim i svim ostalim građanima, firmama i ustanovama. Do kraja 2018. godine na oko 95 odsto teritorije, praktično u čitavoj opštini, biće obezbijeđeno organizovano prikupljanje čvrstog komunalnog otpada. Prikupljanje, transport i distribucija vode za piće, sakupljanje, odvoženje i odlaganje čvrstog komunalnog otpada – osnovne su djelatnosti preduzeća „Vodovod i komunalije“ Zvornik.
Pored osnovnih djelatnosti, „Vodovod i komunalije“ upravljaju Zelenom pijacom, brinu i o održavanju gradskog groblja, uređenju plaže i šetališta pored Drine, šetališta prema Đurđevgradu, kao i o održavanju pješačkih staza u zimskim mjesecima.
Za svoje djelatnosti preduzeće raspolaže odgovarajućom opremom i obučenim radnicima. Dalja modernizacija razvojni je prioritet kako bi se kvalitetno odgovorilo na sve potrebe i zahtjeve građana, širile djelatnosti i uspješno poslovalo u tržišnim uslovima.