Dostava računa putem e-pošte

               AD „VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik obavještava korisnike komunalnih usluga da je u cilju unapređenja dostave računa za komunalne usluge, omogućena dostava računa putem elektronske pošte (e-maila) zainteresovanim korisnicima.

                Korisnici koji su zainteresovani za dostavu računa elektronskim putem potrebno je da popune i potpišu zahtjev za dostavu računa elektronskim putem i isti dostave na adresu AD „VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik, Karakaj br. 146/A, 75400 Zvornik.

                Korisnicima komunalnih usluga kojim se računi budu dostavljali elektronskim putem AD „VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik neće dostavljati račune u štampanoj formi.

Obrazac zahtjeva za dostavu računa elektronskim putem – fizička lica (preuzmi)

Obrazac zahtjeva za dostavu računa elektronskim putem – pravna lica i preduzetnici (preuzmi)