Odvoz kabastog otpada

Obavještavamo građane da AD „VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik vrši odvoz kabastog otpada iz gradske zone svakog utorka. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

Građani mogu odlagati svoj kabasti otpad svakog ponedjeljka od 16.00 do utorka u 07.00. Kako bi izbjegli nemile prizore u svojim naseljima mole se građani da poštuju termin odvoza kabastog otpada.